top of page
Automatyczne urządzenie Colibri e-DaVinci
e-DaVinci jest maszyną dedykowaną dla formatów XL. Długość docinanej części okładki wynosi 65 cm, co znacznie ułatwia obkładanie dużych formatów. Tak jak w przypadku e-Leonardo, maszyna jest sterowana cyfrowo, co zapewnia w 100% perfekcyjne oraz powtarzalne rezultaty pracy. Wyświetlacz graficzny przedstawia w jasny sposób jakie czynności należy wykonać w każdym momencie oraz jaki etap procesu maszyna aktualnie wykonuje.
Wybierz okładkę CoLibri najbliższą pożądanemu wymiarowi, następnie wsuń jedną stronę okładki książki w okładkę CoLibri.
Wypozycjonuj okładkę CoLibri w slocie, następnie naciśnij przycisk START lub przycisk nożny - postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.
Wsuń drugą stronę okładki w okładkę CoLibri, umieść ją na właściwej pozycji, a następnie wciśnij ponownie START lub przycisk nożny.
GOTOWE!
bottom of page